Hannibal Barkas: met olifanten over de Alpen

Hannibal Barkas: met olifanten over de Alpen Hannibal Barkas werd in 247 v.C. geboren in de Noord-Afrikaanse stad Carthago en zou bekend komen te staan als de Carthaagse generaal die Rome bijna had verslagen. Carthago kende een lange geschiedenis van vijandigheden met de Italiaanse stad Rome. Deze vijandigheid is terug te herleiden tot aan de…

Taalbegrip van het verleden: een onderzoek naar het gebruik van historische begrippen door geschiedenis docenten

Taalbegrip van het verleden: een onderzoek naar het gebruik van historische begrippen door geschiedenis docenten Auteurs: J.T. Hoekstra, MA en M. de Veen, MA In de nacht van 24 oktober 2016 werd het beeld van VOC-medewerker Jan Pieterszoon Coen in Hoorn beklad. In felrode graffiti werd duidelijk gemaakt dat het hier volgens de actiegroep De…

De toekomst van het verleden: een visie op de lespraktijk van het vak geschiedenis

De toekomst van het verleden: een visie op de lespraktijk van het vak geschiedenis Een goed opgezette geschiedenisles bestaat uit een aantal didactische keuzes. Deze keuzes moeten structuur aanbrengen in de lesstof dat centraal staat in het eindexamenprogramma voor vwo en havo.[1] Eén van de belangrijkste onderdelen van dit eindexamenprogramma is het vermogen om historisch…