De ontdekking van Indonesië en de Verenigde Oost-Indische Compagnie

Hoofdvragen van dit thema

Hoe onstond in de zestiende eeuw de Nederlandse handel in exotische producten?

Hoe heeft de beeldvorming over Indonesië uit de vijftiende en zestiende eeuw bijgedragen aan het verlangen naar exotische producten?

Hoe verliep de culturele en religieuze uiwisseling tussen de buitenlandse handelaren en de Indonesische bevolking?

Hoe organiseerde de Verenigde Oost-Indische Compagnie de handel in Aziatische producten in de zeventiende eeuw?

Wat waren de Indonesische en de VOC beweegredenen om een bondgenootschap aan te gaan en waardoor raakte de VOC in de achttiende eeuw in verval?

Ruim vierhonderd jaar geleden verschenen drie zwaar gehavende schepen in de haven van Amsterdam. Aan boord zaten negentig mannen die al 2,5 jaar thuis niet meer hadden gezien. Het was hen gelukt het vaderland weer te bereiken. In Amsterdam werden de mannen als helden onthaald. De wachtende mensen op de Amsterdamse kade vergaapten zich aan de exotische voorwerpen die de mannen mee naar huis hadden genomen. Vooral de gigantische vogel die de mannen mee hadden genomen trok de aandacht. Het beest met een keiharde kop, een snavel die iemands vingers eraf kon bijten en de felgekleurde veren stonden gelijk aan een sprookje dat werkelijkheid was geworden. De vogel was een geschenk geweest van de vorst van Bali. Een symbool van het geheimzinnige Oost-Azië. Die eerste reis naar Indonesië vormde de basis voor de 350 jaren aan Nederlandse overheersing die daarop zouden volgen. Maar heeft de Nederlandse overheersing dan zoveel sporen achtergelaten?

1. De Nederlandse zoektocht naar exotische producten

 • Kan vanuit economisch en politiek oogpunt aangeven dat Nederlanders in de zestiende eeuw op zoek gingen naar specerijen in Oost-Indië
 • Kent het verloop van de eerste ontmoeting tussen de Nederlanders en de Indonesische bevolking.
 • Kan aangeven dat de Verenigde Oost-Indische compagnie werd gevormd om de winst in de specerijenhandel te vergroten.
Leerdoelen
 • Kan vanuit economisch en politiek oogpunt aangeven dat Nederlanders in de zestiende eeuw op zoek gingen naar specerijen in Oost-Indië
 • Kent het verloop van de eerste ontmoeting tussen de Nederlanders en de Indonesische bevolking.
 • Kan aangeven dat de Verenigde Oost-Indische compagnie werd gevormd om de winst in de specerijenhandel te vergroten.
Extra uitleg

Vanaf 1595 verlieten regelmatig schepen met kooplieden de haven van Amsterdam. Die kooplieden moesten de weg naar Oost-Indië zien te vinden. Dat gebied stond bekend om de exotische specerijen zoals: kruidnagel, peper, nootmuskaat, foelie en kaneel. Die specerijen waren vaak erg veel waard. De kooplieden hoopten dan ook veel winst te behalen met die handel.

 

Handel in de Oost

De Nederlanders waren niet de enigen in het Oost-Indisch gebied. De Portugezen hadden een monopolie op de specerijenhandel uit het Oost-Indisch gebied. Door de strijd tegen Spanje van 1568-1648 (Tachtigjarige Oorlog) was het voor de Nederlanders moeilijk om handel te drijven met Portugal, dat onderdeel was van het Spaanse rijk. De Nederlanders wilden dan ook de specerijen monopolie van de Portugezen breken. Om die monopolie te doorbreken gingen de Nederlanders zelf specerijen ophalen. Zij stonden voor een probleem: er was weinig bekend over de weg naar Oost-Indië. Door spionage bij de Portugezen wisten de Nederlanders ongeveer waar ze moesten zoeken: om Afrika heen en van daar uit de Indische Oceaan over, om daarna duizenden kilometers richting het noordoosten te varen.

Op 2 april 1595 vertrokken vanuit Amsterdam vier schepen naar het onbekende gebied: de Mauritius, de Hollandia, Duyfken en Amsterdam onder leiding van Cornelis de Houtman (en Pieter Dirksz de Keyser) Zij hadden via Jan Huygen van Linschoten, die in Portugese dienst naar Azië was gereisd, informatie over de route ingewonnen. De Fransen probeerden hetzelfde te doen, maar slaagden er niet in om succesvol een handelsroute te vinden. Na maanden van afzien kwamen de Nederlanders aan in Bantam, op het eiland Java. Daar aangekomen bleken ze niet de eerste buitenlanders. Kooplieden uit heel Azië hadden zich in Bantam gevestigd. Op de drukke markten waren zowel Indonesische als andere Aziatische producten te koop: Chinees porselein, Japanse zijde, sabels, edelstenen, schildpadden en zelfs olifanten. De Nederlanders gingen aan de slag om een contracten te sluiten met plaatselijke specerijenhandelaren. Het ging kapitein de Houtman (bron 1) echter niet snel genoeg. Hij gaf het bevel de stad te beschieten. De Nederlandse schepen openden het vuur.

Bron 1. Kapitein Cornelis de Houtman en zijn mannen komen aan in Bantam. Veel van de mannen zouden het niet overleven. Zij stierven aan scheurbuik: een gebrek aan vitamine C waardoor het tandvlees wegrotte met uiteindelijk de dood tot gevolg.
Bron 2. De meest exotische specerijen, dieren, goederen en vruchten waren te koop op de markt in Bantam. Bij aankomst keken de Nederlanders hun ogen uit. Veel van hen hadden de uitgestalde producten nog nooit gezien.
Bron 3. Boekhouding van de VOC. Deze moest goed bijgehouden worden, aangezien de VOC ook politieke rechten kreeg. Zij mocht zelfstandig verdragen sluiten met vorsten, forten bouwen, oorlog voeren en de gebieden besturen die zij zou veroveren.

Na de actie van kapitein de Houtman was het voor de Portugezen heel makkelijk de plaatselijke bevolking tegen de Nederlanders op te stoken. De Houtman en zijn bemanning konden nog maar net levend ontsnappen. Ze besloten terug te varen naar het gewest Holland, want ook in Bali hadden ze geen geluk gehad. Bij terugkomst in Amsterdam werden de verliezen geteld: van de 250 bemanningsleden waren er 160 overleden en de laadruimen waren leeg. Het enige resultaat: een handjevol peperkorrels.

In Amsterdam echter werd de expeditie van Cornelis de Houtman als een succes gezien. De Nederlanden hadden eindelijk een eigen route gevonden naar Oost-Indië! Nieuwe schepen werden ingericht om uit te varen richting Java. Na dertien maanden kwamen ze terug afgeladen met peper. Vanaf 1602 vertrokken 55 schepen naar het Indonesisch gebied en kwamen terug met ruimen afgeladen met de meest exotische goederen en specerijen. In enkele jaren werden de Portugezen naar de tweede plaats geschoven. Zij hadden niet langer het monopolie op de specerijen uit Oost-Indië.

Om meer winst te kunnen maken werd in 1602 besloten dat alle kooplieden die wilden varen op het Oost-Indisch gebied samen moesten gaan werken. Zij werden verenigd in één grote handelsonderneming: de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Van de Staten-Generaal kreeg de VOC het Nederlandse handelsmonopolie op Azië. Wilde een Nederlandse koopman handelen in Azië; dan werd hij verplicht lid te zijn van de VOC. Anders mocht hij niet eens met zijn schepen in het Aziatisch gebied komen. Met de winst van de VOC zou een gedeelte van de oorlog tegen Spanje bekostigd kunnen worden. De basis was gelegd voor de latere overheersing van Indonesië.

2. Tropisch verlangen naar specerijen

 • Kan aangeven dat de Europeanen uit de zestiende eeuw een mythisch beeld hadden van Indië en kan aangeven waar dit beeld vandaan kwam.
 • Kent de economische beweegredenen van de Europeanen om naar Indië te varen.
 • Kan aangeven dat Indonesië in de zestiende eeuw geen eenheid was.
Leerdoelen
 • Kan aangeven dat de Europeanen uit de zestiende eeuw een mythisch beeld hadden van Indië en kan aangeven waar dit beeld vandaan kwam.
 • Kent de economische beweegredenen van de Europeanen om naar Indië te varen.
 • Kan aangeven dat Indonesië in de zestiende eeuw geen eenheid was.
Extra uitleg

Bron 4. Peper was heel kostbaar en geliefd in Europa. Het werd gebruikt als smaakmaker, hallucinerende drug, medicijn en conserveermiddel; heel belangrijk in een tijd waarin de geneeskunde weinig voorstelde en de koelkast nog niet was uitgevonden.

Het beeld dat de Europeanen hadden van Indonesië vanaf de zestiende eeuw tot aan de achttiende eeuw, zou steeds aangepast worden. Aan het einde van de zestiende eeuw was Indië was voor Europeanen een mythisch land, dat direct uit legenden en sprookjes was getrokken. Dat idee werd versterkt door de verhalen die de Arabieren meenamen naar Europa: ‘een land vol met wonderbaarlijke wezens, bergen van goud en een paradijs bewaakt door een engel met een brandend zwaard’.

 

Spanje en Portugal

De Spanjaarden en de Portugezen waren de eerste ontdekkingsreizigers geweest die op Oost-Indië vaarden en die de Indonesische eilanden hadden ontdekt en het Arabische beeld van Indonesië begonnen te veranderen. Al snel ontdekten de Spanjaarden en Portugezen dat de Indonesische eilanden rijk aan specerijen waren. Van de Molukken haalden zij kruidnagel. Op de Banda-eilanden waren nootmuskaatbomen te vinden die ook de foelie leverden. Peper was breder verkrijgbaar. Zowel op Java als Sumatra groeide de peperplant.

Rond het jaar 1600  werd Indonesië niet gezien als eenheid. Op de Indonesische eilanden leefden 300 verschillende etnische groepen, die in totaal 250 verschillende talen en dialecten spraken. Een centraal rijk dat alle eilanden had overheerst, was er nooit geweest. In een reeks van eindeloze oorlogen en conflicten waren kleine koninkrijkjes ontstaan, vaak van elkaar gescheiden door de uitgestrekte jungles. De naam Indonesië zou ook pas voor het eerst gebruikt worden in 1922. De handelaren van de VOC voeren op Oost-Indië. Ook die naam geeft een vertekend beeld, want wat wij als Oost-Indië zien, is niet hetzelfde gebied als wat de VOC beschouwde als Oost-Indië. Met die benaming bedoelden de handelaren van de VOC heel Azië.

Bron 5. Hedendaagse kaart met daarop de verschillende bestuursdistricten van Indonesië. De districten zijn vaak gebaseerd op de verschillende etnische groepen, die ook al bestonden tijden de VOC-periode.

‘Uit Sumatra heeft koning Salomo zijn goud gehaald. Daar staat ook een fontein die balsemolie spuit. Maar als je op zoek gaat naar specerijen, diamanten en welriekende houten, pas dan wel op voor de vurige zwavelberg en gevaarlijke mannen met scherpe messen. Java heeft een overvloed van rijst, wierook, vee en prachtige stoffen. Maar ook daar wacht gevaarlijk volk, bruin van kleur dat sterk en dapper is, maar ook wreed en gevaarlijk. Nog verder weg liggen de Molukken, een ongezond land vol gevaar. Het is een kerkhof van kooplui die werden aangetrokken door de winst als motten door de vlam. Ook hier zijn de mensen niet te vertrouwen, maar de Molukken hebben grote rijkdommen, geurige kruiden en specerijen, prachtige bloemen en zoete vruchten. En daar bestaan vogels die meer staart zijn dan lichaam, zonder voeten en vleugels’.

Bron 6. Dagboekfragment van Jan Huygen van Linschoten, omstreeks 1590. Hij was nooit zelf in Indonesië geweest, maar beschreef de archipel aan de hand van verhalen die hij had gehoord van andere zeelieden.

3. De uitwisseling van ideeën

 • Kan religieuze, economische en politieke verschillen tussen de verschillende Indonesische bevolkingsgroepen noemen.
 • Kan aangeven dat vanaf 1300 mengculturen ontstonden op de Indonesische eilanden door de introductie van nieuwe godsdiensten.
Leerdoelen
 • Kan religieuze, economische en politieke verschillen tussen de verschillende Indonesische bevolkingsgroepen noemen.
 • Kan aangeven dat vanaf 1300 mengculturen ontstonden op de Indonesische eilanden door de introductie van nieuwe godsdiensten.
Extra uitleg

De bevolkingsgroepen op de Indonesische eilanden verschilden sterk in omvang, leefwijze, macht en rijkdom. Enerzijds vond je ‘primitieve’ samenlevingen in de regenwouden van Borneo en Sumatra. Anderzijds waren de landbouwsamenlevingen op Java rijk en machtig. Toch slaagde geen enkele samenleving erin om alle samenlevingen te verenigen in één groot koninkrijk. Dat had ook te maken met de handelsnederzettingen aan de kust die zich niet makkelijk lieten veroveren. Zij konden hun rijkdom inzetten ter verdediging van hun nederzetting. In die nederzettingen waren vaak buitenlandse handelaren te vinden: Chinezen, Perzen, Arabieren en mensen uit India en later Europeanen.

De handelscontacten leidden tot uitwisseling van ideeën en godsdiensten. Handelaren uit India brachten het hindoeïsme naar Java en Bali. Vanaf 1300 begon de islam ook op te komen op Sumatra en later op Java. De meeste moslims op Java waren niet streng in de leer. Ze leefden de regels uit de Koran nogal losjes na en hielden vast aan het eeuwenoude geloof in geheimzinnige machten, goede en kwade geesten.

De Portugezen en de Nederlanders brachten in de zestiende eeuw ook het christendom met zich mee. Het christendom was niet populair door haar ‘strenge’ leefregels. Ook deden de Europeanen niet aan actieve verspreiding, want dat zou kunnen leidden tot problemen met de Indonesische moslimbevolking en daarmee ook de handel schade toe doen.

Bron 7. Natte terrasvelden (sawa's) voor de rijstbouw. Rijst was en is het belangrijkste voedsel in Indonesië.
Bron 8. Traditioneel Batak huis. De Batak stam bouwde de hutten op palen. Hoe dichter het huis bij de hemel stond hoe makkelijker de geesten van de voorvaderen van de Batak naar de hemel konden opstijgen.
Bron 9. Uit lavasteen gebeitelde voorstelling over de leer van Boeddha in de Borobudur tempel. Naast het hindoeïsme zou ook het boeddhisme één van de grootste godsdiensten in Indonesië worden.

4. Het handelsnetwerk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie

 • Kan aangeven dat de VOC de alleenhandel op exotische producten probeerde te bemachtigen door de concurrentie uit te schakelen.
 • Kent het verloop van de Bandaneze genocide.
 • Kent de historische discussie die er heerst omtrent het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen en de bijbehorende beeldvorming over Coen
 • Kan aangeven hoe inter-Aziatische handel de winst van de VOC maximaliseerde.
 • Kan uitleggen dat met de vestiging van de VOC in Batavia, de Nederlanden een wereldeconomie kreeg en de rol van de inter-Aziatische handel daarin.
Leerdoelen
 • Kan aangeven dat de VOC de alleenhandel op exotische producten probeerde te bemachtigen door de concurrentie uit te schakelen.
 • Kent het verloop van de Bandaneze genocide.
 • Kent de historische discussie die er heerst omtrent het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen en de bijbehorende beeldvorming over Coen
 • Kan aangeven hoe inter-Aziatische handel de winst van de VOC maximaliseerde.
 • Kan uitleggen dat met de vestiging van de VOC in Batavia, de Nederlanden een wereldeconomie kreeg en de rol van de inter-Aziatische handel daarin.
Extra uitleg

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pakte de handel in Indonesië slim aan. De handelscompagnie sloot handelscontracten met de plaatselijke bevolking, waardoor de VOC het recht kreeg specerijen van hen te kopen. Om die specerijenhandel veilig te stellen, besloot de VOC op verschillende punten op de handelsroute verdedigingswerken te bouwen. Dit begon met de verovering van het Portugese fort op het Molukse eiland Ambon. Toch zou het de VOC nooit lukken de Engelse, Spaanse, Portugese en Aziatische concurrentie in Indonesië uit te schakelen.

Bron 11. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gouverneur-generaal van de VOC en stichter van Batavia.
Bron 12. Beeld van Jan Pieterszoon Coen in zijn oud woonplaats Hoorn. Is het eren van een man die gruweldaden op zijn naam heeft staan nog wel gepast?
Bron 13. Schilderij die de afslachting viert van de Bandaneze bevolking. Tegenwoordig wordt die afslachting gezien als genocide.
Wereldeconomie en genocide

Om de handel beter te organiseren werd het hoofdkantoor van de VOC in 1619 op het eiland Java gevestigd in Batavia, het huidige Jakarta. Jan Pieterszoon Coen werd de gouverneur-generaal van de handelsonderneming. De volgende stap om de handel beter te organiseren, was een monopolie te krijgen op de specerijenhandel met de Indonesische stammen. Coen begon bij de Banda-eilanden. De inwoners van de Banda-eilanden hadden meermalen beloofd aan de VOC dat zij alleen handel zouden drijven met de VOC. Van die belofte was nooit wat terecht gekomen. Een bataljon van VOC-soldaten en kooplieden hadden in 1609 verhaal proberen te halen. Zij werden echter door de Bandanezen in de val gelokt en tot op de laatste man uitgemoord. Jan Pieterszoon Coen wilde de Bandanezen een les leren: ‘bedrieg je de VOC, dan volgt er vergelding’. Coen zette een strafexpeditie op (bron 14). Hij overviel de Bandaneze bevolking, vermoordde de hoofdmannen en voerde de rest van de bevolking af als slaven. De Bandanezen die waren gevlucht zouden uiteindelijk sterven aan een hongerdood. Tegenwoordig wordt de jacht op de Bandanezen gezien als genocide. Historisch gezien was de actie van Coen niet ongebruikelijk. Door de geschiedenis heen werd genocide gebruikt als afschrikmiddel om bevolkingen te onderwerpen.

Van de Banda-eilanden trok Coen verder over de Molukken. In 1625 verjoeg hij alle Portugezen, Spanjaarden en Engelsen van de eilanden. De Nederlander waren nu nog de enige Europeanen op de Molukken, waardoor de VOC de grootste handelsonderneming werd ter wereld.

Om de winst van de VOC te maximaliseren introduceerde Jan Pieterszoon Coen inter-Aziatische handel. Winstgevende producten konden uit heel Azië gehaald worden, maar dan moesten die niet betaald worden met Nederlands geld. Aziatische producten werden opgehaald uit heel Azië om vervolgens weer door verhandeld te worden in een Aziatisch gebied waar vraag naar dat product was. Die winst die uit die inter-Aziatische handel gehaald werd, kon dan weer gebruikt worden om producten te kopen die gewild waren in Nederland zoals specerijen. Om de inter-Aziatische handel makkelijker te maken, werden door heel Azië handelsposten gesticht.

Bron 15. De Nederlandse handelspost van de VOC in Japan. Het eiland Deshima werd speciaal ingericht door de Japanners, zodat de Nederlanders zo min mogelijk in contact kwamen met de Japanse bevolking. De Japanse keizer vond de westerse gebruiken maar barbaars.
Bron 10. Zicht op Batavia, het handelscentrum van de VOC halverwege de zeventiende eeuw. Gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen wilde graag dat de stad naar hem vernoemd zou worden. Het VOC-bestuur besloot dat niet de doen.

5. Bondgenootschappen en verval

 • Kent de beweegreden van de VOC om een bondgenootschap aan te gaan
 • Kent de beweegredenen van de Indonesische stammen om bondgenootschappen aan te gaan
 • Kan 2 redenen geven voor het verval van de VOC.
Leerdoelen
 • Kent de beweegreden van de VOC om een bondgenootschap aan te gaan
 • Kent de beweegredenen van de Indonesische stammen om bondgenootschappen aan te gaan
 • Kan 2 redenen geven voor het verval van de VOC.
Extra uitleg

De beweegredenen van de Indonesiërs om een bondgenootschap aan te gaan met de VOC waren tweeledig. Enerzijds kon een bondgenootschap politiek voordelig zijn. De VOC kon helpen met ‘vervelende buren’ uit de weg te ruimen. Anderzijds was een bondgenootschap economisch voordelig. De ‘blanken’ wilden  specerijen zoals kruidnagel en peper en de Indonesiërs wilden die wel leveren als zij er een vergoeding voor kregen. Toch zagen de Indonesiërs die bondgenootschappen als tijdelijke contracten. Wanneer een bondgenootschap hen niet meer uitkwam, bijvoorbeeld wanneer de  omstandigheden veranderden, zagen de Indonesiërs een bondgenootschap als overbodig en verbraken die dan. Daarentegen zag de VOC de bondgenootschappen als een contract zonder einde. Wanneer een Indonesische stam een overeenkomst met de compagnie had gesloten, mocht die niet meer opgezegd worden op straffe des doods. De Bandanezen kwamen daar op een vervelende manier achter.

Door die bondgenootschappen ontstond een verwrongen verhouding tussen de VOC en de Indonesische stammen op Java en de Molukken. De compagnie liet de stammen zichzelf besturen en greep alleen in als de ‘winst’ in gevaar kwam. De VOC bemoeide zich zo min mogelijk met interne Indonesische twisten, omdat die vaak voordelig uitpakten. De twisten zorgde ervoor dat de prijs van de specerijen daalde, waardoor de VOC die goedkoop konden opkopen. Ze speelden de Javaanse vorsten tegen elkaar uit als dat de VOC goed uitkwam. De enige verplichting die de vorsten hadden tegenover de VOC waren verplichte leveringen van hout en rijst.

Omstreeks 1700 kreeg de VOC te maken met belangrijke veranderingen. De prijs van specerijen daalde in die periode enorm. Om de daling van de winst op specerijen op te vangen, introduceerde de VOC suiker en koffie op Java. Waarschijnlijk was de handelscompagnie te laat met de introductie van deze nieuwe producten. Want ondanks dat koffie een populair product was in Europa, bleef de algehele winst van de VOC dalen en raakte de compagnie in verval. Daar zijn twee oorzaken voor te geven:

 • Ze kreeg steeds meer last van Britse en Franse concurrentie. De Britten organiseerden hun koffie- en theehandel  veel efficiënter. Zij gebruikten snelle schepen, terwijl dat de Nederlanders bleven varen met logge handelsschepen. Maar de aandeelhouders van de VOC waren niet bereid te investeren in de ontwikkeling van nieuwe schepen.
 • Daar kwam bij dat de VOC werd bestolen door haar eigen personeel. Velen gebruikten VOC-producten om hun privéhandel te financieren. In 1780 kwam de VOC in de rode cijfers. In 1799 waren de schulden zo hoog opgelopen dat de overheid de onderneming failliet verklaarde en al haar bezittingen en schulden overnam.
Bron 15. Vulkanische bronnen en ondoordringbare jungles maakte het de VOC moeilijk om door te dringen tot aan het binnenland van Java, Bali en de Molukken.
Bron 16. In de stad Batavia waren niet alleen Nederlanders te vinden maar ook Indonesiërs. Daardoor ontstond culturele uitwisseling en een mengcultuur. Door de afwezigheid van Europese vrouwen trouwden kooplieden vaak met inheemse vrouwen.
Literatuur

Baardewijk, Frans van. Geschiedenis van Indonesië. Den Haag: Walburg Pers, 2006.

Blom, Hans. Geschiedenis van de Nederlanden. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2005.

Haasse, Hella s. Indonesië: drie gezichten. Amsterdam: Elsevier, 1981. Leiden: KITLV Press, 1996.

de Jong, Joop. De waaier van het fortuin: de Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998.

Kinder, Hermann en Hilgemann, Werner. Atlas bij de wereldgeschiedenis: deel 1 van prehistorie tot Franse Revolutie. Baarn: SESAM uitgeverij, 2007.

Knaap, Gerri J. en Teitler, Ger. De verenigde Oost-Indische Compagnie: tussen oorlog en diplomatie. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2002.

Kuipers, R.A. Bosatlas van de Wereldgeschiedenis. Groningen: Noordhoff uitgevers, 1999.

Nordholt, Henk Schulte. The spell of power: a history of Balinese politics 1650-1940. Leiden: KITLV Press, 1996

Palmer, R. R., Colton, J., en Kramer, Loyd. A History of the Modern World. Boston: Mc Graw Hill, 2007.

Riessen, M.G. Nederland en Indonesië: Vier eeuwen contact en beïnvloeding. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2000.

Lid worden
Abonneren op
0 Aantekeningen
Inline Feedbacks
Bekijk alle aantekeningen