In het scholierenportaal heb je de keuze uit verschillende onderdelen. Je kan naar je leerteksten gaan, de uitleg over historische vaardigheden of je kan naar de opdrachten gaan. Navigeer door de menubalk bovenaan deze pagina’s. Blijf even rusten op subcategorieën en dan ontvouwt die zich. Klik vervolgens op je eindbestemming.

null

Historische vaardigheden

Vaardigheden die je gebruikt bij het vak geschiedenis: argumenteren, bronnen gebruiken, contextualiseren en vragen stellen.

null

Studievaardigheden

Je zult vroeg of laat de teksten en begrippen uit een leertekst moeten leren voor een toets. Hoe doe je dit zo efficiënt mogelijk? Vind hier een aantal leerstrategieën die je daar bij kunnen helpen.

null

Perioden en tijdvakken

Klik om bij de lesmethode van de site te komen. Deze methode is onderverdeeld in verschillende perioden en tijdvakken. Navigeer naar het juiste tijdvak.

null

Kenmerkende aspecten

Alle kenmerkende aspecten als onderdeel van de oriëntatiekennis.

null

Thema's

Je kan de geschiedenis ook thematisch benaderen. Hier een aantal thema's met uitgewerkte opdrachten die gemaakt worden in de klas.

null

Begrippen

Je komt in de leerteksten bepaalde termen tegen. Deze moeilijke woorden, ook wel begrippen genoemd, zul je moeten opzoeken om achter de betekenis te komen. Doe dit in deze lijst. Let op, er is een lijst met algemene en met historische begrippen.