De lange weg naar Worms: kerkhervormer Maarten Luther en het protestantisme

De lange weg naar Worms: kerkhervormer Maarten Luther en het protestantisme Aan het einde van de vijftiende eeuw maakte Europa een culturele, wetenschappelijke en mentaliteitsverandering mee. Wetenschappelijke en filosofische ideeën uit de oudheid werden aangehaald om natuurlijke verschijnselen te verklaren. Daar bleef het niet alleen bij. Deze teksten uit de oudheid werden verder door ontwikkeld…

Van belegering naar ontzet: de strijd om Leiden

Van belegering naar ontzet: de strijd om Leiden De religieuze, politieke, sociale en economische spanningen halverwege de zestiende eeuw, leidden in de Nederlandse gewesten tot het uitbreken van een opstand. Die zou de geschiedenisboeken ingaan als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Tijdens de opstand waren de Nederlandse gewesten verscheurd. Grote gedeeltes van de Noordelijke gewesten Holland…