Franse Revolutie (1789-1815), uiting van de Verlichting?

Franse Revolutie (1789-1815), uiting van de Verlichting? De Franse koningen probeerden de opkomst van verlichte ideeën waarin het functioneren van het Ancien Régime werd bekritiseerd te onderdrukken. Vooral onder de leden van de Derde Stand groeide verzet tegen de absolute heerschappij van de Franse koning Lodewijk XVI. Rijke burgers wilden meer invloed op het bestuur…

Ideeën van de verlichting over de ideale samenleving, 1650-1789

Ideeën van de verlichting over de ideale samenleving, 1650-1789 Halverwege de 17e eeuw ontstond het verlichte denken. Traditie en (bij)geloof moesten plaatsmaken voor verstand en rede, omdat wetenschappers en filosofen deze oude inzichten ter discussie stelden met behulp van empirisme en rationalisme. Tevens streden de verlichte denkers tegen intolerantie en misbruik van macht door kerk…

Wat is de Renaissance?

Wat is de Renaissance? In de middeleeuwen had de Katholieke Kerk weinig waardering voor kennis uit de klassieke oudheid. Die kennis werd geassocieerd met de heidense goden van de Grieken en de Romeinen. Daardoor was veel van die kennis voor Europa verloren gegaan. Het beetje kennis dat overbleef, lag vaak weggestopt in kloosters en andere…

De lange weg naar Worms: kerkhervormer Maarten Luther en het protestantisme

De lange weg naar Worms: kerkhervormer Maarten Luther en het protestantisme Aan het einde van de vijftiende eeuw maakte Europa een culturele, wetenschappelijke en mentaliteitsverandering mee. Wetenschappelijke en filosofische ideeën uit de oudheid werden aangehaald om natuurlijke verschijnselen te verklaren. Daar bleef het niet alleen bij. Deze teksten uit de oudheid werden verder door ontwikkeld…

Van belegering naar ontzet: de strijd om Leiden

Van belegering naar ontzet: de strijd om Leiden De religieuze, politieke, sociale en economische spanningen halverwege de zestiende eeuw, leidden in de Nederlandse gewesten tot het uitbreken van een opstand. Die zou de geschiedenisboeken ingaan als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Tijdens de opstand waren de Nederlandse gewesten verscheurd. Grote gedeeltes van de Noordelijke gewesten Holland…