null

De Eerste Wereldoorlog

Vanaf 1914-1918 woedde er een oorlog die een einde moest maken aan alle oorlogen. Deze totale oorlog zou voor altijd de geschiedenis van de wereld veranderen. Na 1918 nog bestempeld als 'de Grote Oorlog', zou het na 1945 de naam de Eerste Wereldoorlog dragen.

null

Het interbellum

De periode na de Eerste Wereldoorlog tot aan de Tweede Wereldoorlog noemen we het interbellum. Tijdens deze periode kwam er een nieuwe grootmacht op: de Sovjet-Unie. Een andere grootmacht, de Verenigde Staten, kreeg het na 1929 moeilijker. Deze moeilijkheden zouden zich uiteindelijk verspreiden over heel Europa.

null

De Tweede Wereldoorlog

Door het Interbellum werden de voorwaarden gecreëerd voor een nieuwe oorlog die de wereld met zich mee zou sleuren. Deze oorlog kenmerkte zich door de massavernietiging op nog nooit eerder vertoonde schaal, maar ook het systematisch uit de weg ruimen van de Joodse bevolking in Europa.