De Tweede Wereldoorlog: Hitlers droom van het Duitse 'Reich'

Hoofdvragen

Waarom had de Duitse parlementaire democratie in de eerste helft van het Interbellum een moeizame start?

Hoe kon Hitler via de parlementaire democratie de absolute macht grijpen?

Op welke manier veranderde het leven in Duitsland onder de totalitaire ideologie van het nazisme?

Toen op 9 november 1918 in Duitsland de republiek werd uitgeroepen, was het land in rep en roer. De oude elites die van oudsher altijd in het leger hadden gezeten, met de keizer aan het hoofd, beseften dat zij de ‘Grote Oorlog’ hadden verloren. De oude keizer vluchtte naar het neutrale Nederland. Hij liet van de ene op de andere dag het bestuur vallen. De politici zaten met hun handen in het haar: ‘moesten ze het bestuur overnemen’? In 1919 werden in Duitsland de eerste democratische verkiezingen gehouden. De voorstanders van een parlementaire democratie wonnen maar net. Hierdoor zou elke Duitser zich moeten houden aan de nieuwe grondwet die de basis was van de republiek. De periode van onrust die hierop volgde, werd een strijd tussen de drie grote politieke ideologieën uit de jaren dertig: het communisme, het fascisme en de parlementaire democratie. Adolf Hitler zou uiteindelijk met zijn fascistische partij als overwinnaar uit die strijd komen.

Kenmerkende aspecten
null

De Tweede Wereldoorlog: van Weimar naar Potsdam

Ga terug naar de overzichtspagina.

 • 37     De rol van Moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
 • 38     Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
 • 39     De crisis van het wereldkapitalisme.
 • 40     Het voeren van twee wereldoorlogen.
 • 41     Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op joden.
 • 43     Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

1. De Republiek van Weimar

 • Kent de overgang van het Duitse keizerrijk naar de parlementaire democratie.
 • Kent de 3 grote ideologieën uit het Interbellum.
 • Kan uitleggen dat de leiders van de Republiek van Weimar om 3 redenen op weinig steun konden rekenen van de eigen bevolking.
 • Kan de oorzaken aangeven voor de bezetting van het Ruhrgebied; hoe die bezetting leidde tot (hyper)inflatie en welke rol de Verenigde Staten speelden in het oplossen van de nieuw ontstane situatie.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
Leerdoelen
 • Kent de overgang van het Duitse keizerrijk naar de parlementaire democratie.
 • Kent de 3 grote ideologieën uit het Interbellum.
 • Kan uitleggen dat de leiders van de Republiek van Weimar om 3 redenen op weinig steun konden rekenen van de eigen bevolking.
 • Kan de oorzaken aangeven voor de bezetting van het Ruhrgebied; hoe die bezetting leidde tot (hyper)inflatie en welke rol de Verenigde Staten speelden in het oplossen van de nieuw ontstane situatie.
Extra uitleg
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.

Nadat keizer Wilhelm II in november 1918 gedwongen was geweest af te treden, vluchtte hij naar Nederland. Daarop besloot de Duitse regering – op aanraden van de Duitse legerleiding – een wapenstilstand met de geallieerden te sluiten. Later volgde in de plaats Weimar het vernieuwen van de grondwet. Dit kon niet in Berlijn, omdat het in de stad nog wemelde van de revolutionairen die ook deze regering omver wilde werpen. In de nieuwe grondwet werd opgenomen dat het parlement regeerde volgens democratische waarden. In 1918 bestond dit parlement uit sociaaldemocraten, liberalen en katholieken.

 

Bron 1. Eén van de bekendste propaganda afbeeldingen over de Dolkstootlegende. Waar probeert de maker jou van te overtuigen?

Een onrustige start

De geboorte van deze nieuwe staat was compleet na het teken van het Verdrag van Versailles, dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. De nieuwe republiek werd vernoemd naar de plek waar de grondwet was vernieuwd: de Republiek van Weimar. In het verleden had de Duitse keizer altijd bepaald wie de hoogste functies in de regering vervulden, maar in de republiek veranderde dat. Volgens de nieuwe grondwet van 1919 bepaalde de Rijksdag, het Duitse parlement, wie het land regeerde. Niet alle Duitsers stemden in met de invoering van de parlementaire democratie. Twee groepen vormden de grootste bedreiging voor de pasgevormde regering:

 • Door de oorlog hadden velen het vertrouwen in politici verloren. Zo ook de terugkerende soldaten van het front en extremistische nationalisten. Volgens hen was de oorlog nog lang niet verloren, want ‘dat had altijd in de kranten gestaan’.
 • Maar ook communisten hadden geen vertrouwen in dit parlementaire systeem. Zij wilden een ideale staat, waarin rijkdom eerlijk verdeeld zou worden. Een samenleving waarin de oude elite niets meer te zeggen had. Dat kon alleen als de arbeidersklasse, ook wel het proletariaat genoemd, de macht zou grijpen naar Russisch voorbeeld. De communisten keerden zich tegen de sociaaldemocraten, aangezien zij het grootste gedeelte vormden van de Rijksdag. Want deze democraten waren wel bereid om samen te werken met de oude elite.

In heel Duitsland braken revoluties uit, waaronder de Spartakusopstand in Berlijn (1919). Deze opstanden zouden uiteindelijk hardhandig worden neergeslagen door de Duitse regering. Hierin werd de regering geholpen door oud-soldaten die terug waren gekeerd van het front; dezelfde soldaten die later fanatieke aanhangers werden van Adolf Hitler. Deze groepen noemden zichzelf vrijkorpsen en gaven communisten en Joden de schuld van de vernederende wapenstilstand van 1918.

 

Herstellen van de orde

De leiders van de Republiek van Weimar probeerden op een vreedzame manier hun land weer groot te maken, ondanks de strenge voorwaarden van het Verdrag van Versailles. Naar het buitenland toe leek de regering erin te slagen, maar de Duitsers zelf hadden weinig vertrouwen in hun nieuwe leiders. Daarvoor waren drie redenen.

 • Allereerst moesten de voorstanders van de parlementaire democratie en dus voorstanders van de nieuwe regering, strijden tegen groepen die daar geen vertrouwen in hadden (communisten en fascisten). Deze groepen waren bereid geweld te gebruiken om de regering omver te werpen.
 • Ten tweede hielden veel Duitsers de republikeinse regering verantwoordelijk voor het verlies van de Eerste Wereldoorlog. Door propaganda thuis en aan het front, geloofden veel Duitsers dat zij de oorlog aan het winnen waren. Ze geloofden dat de legerleiding verraden was door de Rijksdag, doordat het parlement de wapenstilstand had getekend. Bovendien werd Duitsland vernederd door het Verdrag van Versailles, die ook ondertekend werd door de regering. In werkelijkheid was het de legerleiding die de wapenstilstand van 1918 had getekend en de weg had vrijgemaakt voor Versailles. Dit werd de Dolkstootlegende genoemd.  Zowel communisten als fascisten zouden deze legende gebruiken in de verkiezingen na 1919 om aanhangers te winnen.
 • Ten derde kreeg de regering ook nog eens te maken met grote economische problemen. Die waren veroorzaakt door de torenhoge herstelbetalingen die door het tekenen van het Verdrag van Versailles betaald moesten worden aan Frankrijk, België en Engeland.

 

Bezetting van het Ruhrgebied

Toen Duitsland de herstelbetalingen die waren opgelegd in het Verdrag van Versailles niet meer kon en wilde betalen, stuurden Frankrijk en België soldaten om het Ruhrgebied te bezetten. Dit gebied was het belangrijkste Duitse industriegebied sinds de industrialisatie van het land. Frankrijk en België dwongen de Duitse arbeiders door te werken. Zo konden de herstelbetalingen in natura worden opgehaald. Veel arbeiders weigerden deze dwangarbeid en staakten. De Duitse regering steunde die staking door de lonen van de stakers door te betalen. Maar de regering had daar niet genoeg geld voor. Om dit probleem op te lossen liet de overheid grote hoeveelheden geld bijdrukken. Het gevolg was een enorme inflatie: prijzen bleven maar stijgen en geld werd niets meer waard. Kon je de ene dag nog een brood kopen voor 5 mark; de volgende dag moest je 10 mark betalen. Duitsers konden niets meer kopen van hun loon en ook het spaargeld werd niets meer waard. De inflatie liep uiteindelijk zo hoog op dat men miljarden mark moest betalen voor een brood en er dus sprake was van hyperinflatie. Daarop besloten velen over te gaan op ruilhandel. Dit was niet de enige reden waardoor het vertrouwen in de regering daalde naar een dieptepunt. Want het probeerde via belastingen aan genoeg geld te komen om de herstelbetalingen te financieren. Door deze maatregel vroegen steeds meer Duitsers zich af: ‘handelde de Rijksdag wel in het belang van het volk’?

Bron 2. Tijdens de bezetting van het Ruhrgebied en enkele belangrijke Duitse fabrieken, staakten veel arbeiders. Franse soldaten gaven enkele arbeiders van de Krupp fabriek het bevel door te werken. Toen zij dit weigerden, schoten de soldaten de arbeiders dood.

Bron 3. Grafiek met daarin de prijsontwikkeling van brood.

Niet nog een oorlog!

De Verenigde Staten waren bang dat er een gevaarlijke situatie aan het ontstaan was in Duitsland. Problemen in dit land zouden misschien kunnen leiden tot een nieuwe oorlog. In september 1924 besloten ze de Republiek van Weimar te helpen. Er werd een plan opgesteld om het uit de economische problemen te helpen: het Dawesplan. De Duitse munteenheid werd vervangen, aangezien het door de inflatie niets meer waard was. De VS zou ervoor zorgen dat de nieuwe munteenheid dezelfde waarde bleef behouden door gerant te staan en dus de kosten betalen als het mis ging. Ook leende Amerika geld aan Duitsland, zodat het weer kon voldoen aan de herstelbetalingen en de economie weer kon opbouwen. Aan de Amerikaanse hulp zaten wel enkele politieke voorwaarden.

 • Ten eerste moest de Republiek van Weimar in 1925 het verlies van de gebieden aan Frankrijk en België – vastgelegd in het Verdrag van Versailles – erkennen door het Verdrag van Locarno te tekenen.
 • Ook moest Duitsland gaan bijdragen aan een stabiel Europa, waarin oorlog niet meer het middel was om conflicten op te lossen. Het mocht dan ook in 1925 lid worden van de Volkenbond en tekende in 1928 het Kellog-Briand-Pact, waarin het land verklaarde af te zien van verdere oorlogen.

Door de economische en politieke maatregelen nam de ontevredenheid in Duitsland af. Het zou echter nog een jaar duren voordat de volledige effecten van het Dawesplan merkbaar waren in Duitsland. Toch ging de Republiek van Weimar een mooie toekomst tegemoet!

2. Crisis in Duitsland

 • Kent de 3 doelgroepen van de NSDAP.
 • Kent de 4 kenmerken van het nationaalsocialisme.
 • Kan uitleggen dat de rassenleer leidde tot discriminatie, racisme en antisemitisme.
 • Kan uitleggen dat Hitler slim gebruik maakte van de politieke verdeeldheid om aan de macht te komen en dictator te worden.
 • Kan uitleggen dat fascisme/nationaalsocialisme ook in andere landen draagvlak vond (verdiepingsstof).
 • Kan het verschil uitleggen tussen het nationaalsocialisme en het fascisme (verdiepingsstof).
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
Leerdoelen
 • Kent de 3 doelgroepen van de NSDAP.
 • Kent de 4 kenmerken van het nationaalsocialisme.
 • Kan uitleggen dat de rassenleer leidde tot discriminatie, racisme en antisemitisme.
 • Kan uitleggen dat Hitler slim gebruik maakte van de politieke verdeeldheid om aan de macht te komen en dictator te worden.
 • Kan uitleggen dat fascisme/nationaalsocialisme ook in andere landen draagvlak vond (verdiepingsstof).
 • Kan het verschil uitleggen tussen het nationaalsocialisme en het fascisme (verdiepingsstof).
Extra uitleg
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.

Bron 4. Een toespraak van Hitler in het nieuwe parlementsgebouw.

Door de afloop van de Eerste Wereldoorlog waren veel Duitsers teleurgesteld. In het Verdrag van Versailles werd gezet dat zij schuld hadden aan de oorlog. Dit werd ook merkbaar door de torenhoge herstelbetalingen waaraan ze moesten voldoen. Het gevolg was dat er grote politieke en economische problemen ontstonden. In deze omstandigheden werd in 1919 in München de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) opgericht, waarvan Hitler uiteindelijk de leider werd. De NSDAP leek in eerste instantie op het fascisme dat uit Italië was overgewaaid, maar zou later door de partijleider Adolf Hitler grondig worden hervormd. De aanhangers van de partij noemden zichzelf nazi’s. Deze term zou ook door het buitenland worden overgenomen als aanduiding voor de NSDAP-leden. De nationaalsocialistische ideeën waren vooral aantrekkelijk voor werklozen, middenstanders en eigenaren van grote bedrijven. Hitler beloofde namelijk verbeteringen voor deze groepen.

 

De nazi-ideologie

De nazi-ideologie was te herkennen aan vier kenmerken. Diezelfde kenmerken maakte de ideologie aantrekkelijk voor veel Duitsers, omdat het de nadruk legde op datgene waar men tegen was. Het gevoel was dan ook belangrijker dan het verstand.

 • Allereerst wilde het nationaalsocialisme een staatsvorm met één partij, met hierin één sterke leider (Führer) aan het hoofd. Zo’n leider zou het volk naar een betere toekomst leiden. Die toekomst kon niet bereikt worden in een democratie. Dit werd het leidersbeginsel genoemd. Nationaalsocialisten waren dan ook zeer anti-democratisch.
 • Ten tweede was de ideologie doordrenkt van het nationalisme. Het Duitse volk stond centraal.
 • Dit nationalisme uitte zich onder andere in militarisme, dat als derde kenmerk kan worden beschouwd. Door de militaristische houding van de nazi’s werd geweld verheerlijkt en jongens werden aangespoord om lid te worden van de knokploeg van de nazi’s: de Sturmabteilung (SA).
 • Ten vierde kon een groot Duitsland alleen bereikt worden als minderwaardige rassen uit Duitsland werden verdreven. Om minderwaardige rassen te scheiden van hoogwaardige rassen werd gebruik gemaakt van de rassenleer. Het was deze rassenleer die dat het nationaalsocialisme onderscheidde van het fascisme. De nazi’s vonden vooral dat Joden nooit goede Duitsers konden zijn. Dit uitte zich in antisemitisme. De NSDAP gaf de Joden de schuld van alle ellende. Deze haat zou leiden tot een van de grootste misdaden van de geschiedenis.
Fascisme in Europa

Niet alleen in Duitsland kwam er een fascistische partij op. Het woord fascisme stamt af van het Italiaanse woord fascismo. De ideologie met zijn vier kenmerken, kent zijn oorsprong dan ook in Italië, waar Benito Mussolini al in 1922 de macht greep. Hij gebruikte de fasces, een Romeinse bijl met roedenbundel, als symbool voor zijn partij. Fascisme staat vaak in een kwaad daglicht. Maar het werd echter in de jaren dertig als een daadkrachtige ideologie gezien. Dat komt doordat in 1920-1923 immers chaos heerste in Europa. Men dacht dat deze problemen alleen overwonnen konden worden door een staat waarin de politiek van doorpakken wist en niet bang was om besluitvaardig te zijn.

Er is echter groot verschil tussen het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaalsocialisme. Waar nationaalsocialisten vooral de nadruk legden op racisme via de rassenleer, daar legden fascisten de nadruk gemeenschapsgevoel en het tegengaan van individualisme als vierde kenmerk van de ideologie.

Ook in landen zoals Spanje, Engeland en Nederland kwam het fascisme op. Na een bloedige burgeroorlog in de jaren dertig greep Generaal Franco in Spanje de macht. Overal werden stambeelden voor hem neergezet als redder van Spanje. Franco zou actief aan de slag gaan met het deporteren en executeren van zijn tegenstanders en die van het regime. Ook in Engeland werd in 1931/32 een fascistische partij gesticht: de Britse Unie van Fascisten onder Oswald Mosley. Hij zag in het fascisme de oplossing van de maatschappelijke problemen van zijn tijd, maar door het vele contact met Adolf Hitler zou Mosley uiteindelijk ook antisemitisch worden. Mosley wist niet door te dringen bij de gehele Engelse bevolking. In Nederland zou het fascisme worden uitgedragen door de Nationaal-socialistische Beweging (NSB). Deze beweging zou in 1932 geleid worden door Anton Mussert. Door de verzuiling waren Nederlanders meer betrokken in eigen kring dan dat zij achter een jonge politieke partij gingen staan. Vandaar dat in Nederland het fascisme niet warm werd onthaald.

Van ‘Hitlerputsch’ naar beurskrach

Adolf Hitler en generaal Ludendorff pleegden op 8 november 1923 een staatsgreep in München. Maar voor 1929 waren veel Duitsers het wel eens met de ideeën van de NSDAP, maar van een echte aanhang was nog geen sprake. Dat verklaart ook waarom Hitlers staatsgreep in 1923 mislukte. Hitlers greep naar macht werd neergeslagen door politie en leger, want de bevolking was niet bereid hem te hulp te schieten. Hitler werd gearresteerd en gevangengezet. Maar in vergelijking met communistische gevangenen, kreeg de leider van de NSDAP een lage straf. Tijdens zijn gevangenschap schreef Hitler zijn ideologie op in een boek: Mein KamfIn zijn boek maakte hij duidelijk: in Duitsland was geen ruimte voor kapitalisten, socialisten en ‘andere vreemden’.

In 1929 werden Hitler en zijn partij de NSDAP ongekend populair. De crisis die begon in Amerika verspreidde zich naar Europa. Het door het Dawesplan geleende geld aan Duitsland werd teruggevraagd. Maar Duitsland kon dit niet betalen! Bedrijven gingen failliet als gevolg. Hierdoor steeg de werkloosheid. In Duitsland werd de onvrede steeds groter. Hitler maakte daar handig gebruik van. Door een combinatie van toespraken, propaganda en geweld, stemden steeds meer Duitsers tijdens verkiezingen op de NSDAP. Politieke tegenstanders werden geïntimideerd. De SA ging de straten op en sloeg andersdenkenden in elkaar. Hierbij kregen ze hulp van een ander onderdeel van de NSDAP: de Schutzstaffel (SS), de persoonlijke lijfwacht van Hitler en de partijtop. Daarnaast beloofde Hitler dat hij de werkeloosheid zou oplossen door banen te creëren. De boodschap was zeer overtuigend dankzij propagandaspecialist Joseph Goebbels. En wat deden de sociaaldemocraten? Deze bleven onderling ruziën.

Het aantal mensen dat op de NSDAP stemden bleef tot aan de verkiezingen van 1932 stijgen. Samen met de communisten wist de NSDAP uiteindelijk de meerderheid in het parlement te behalen. Toch had de NSDAP niet genoeg stemmen gekregen om alleen te regeren. Hitler weigerde echter een coalitie met de communisten te vormen. Als gevolg daarvan besloten de NSDAP en de sociaaldemocraten samen te werken. President Paul von Hindenburg benoemde Hitler tot Rijkskanselier (minister-president). Toch kon de NSDAP niet om de communisten heen. Een groot gedeelte van het parlement was immers door de verkiezingen nog steeds communistisch, zodat Hitler gedwongen werd om met zijn grootste concurrenten samen te werken.

De democratie in vlammen!

Op 27 februari 1933 werd het parlementsgebouw de Rijksdag in brand gestoken. De dader was vermoedelijk een communist: de Nederlander Marinus van de Lubbe. De nazipartij was snel met hun reactie: ‘nog vele branden zouden volgen als de communisten hun gang konden blijven gaan’, volgens de propaganda van Goebbels. Daardoor begonnen de Duitsers zich langzaam tegen de communisten te keren. Om dit communistische probleem op te lossen, stelde Adolf Hitler een Machtigingswet (1933) voor. Die zorgde ervoor dat Hitler de macht kreeg om andere partijen te verbieden. Met andere woorden deze wet stelde hem in staat dictator te worden. In 1933 kreeg de Republiek van Weimar de doodsteek. Duitsland werd een totalitaire staat: het Duitse Rijk, onofficieel Nazi-Duitsland genoemd.

Bron 7. Filmpje met daarin het proces tegen Marinus van der Lubbe, de Nederlandse communist die na de Rijksdag brand werd opgepakt. De vermoedelijke communist werd uiteindelijk schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Dit kwam Adolf Hitler goed uit, want het waren de communisten tijdens de verkiezingen die zijn grootste tegenstanders waren. Historici betwijfelen dan ook of het proces tegen Van der Lubbe eerlijk is verlopen. Oordeel zelf! Bekijk de video en let goed op de houding van de veroordeelde.

3. Leven onder het nationaalsocialisme: de nazificatie van Duitsland

 • Kan aangeven welke beloftes van Hitler aantrekkelijk waren voor welk doelgroep.
 • Kan uitleggen wat Lebensraum is.
 • Kan uitleggen hoe de nazi’s probeerden van Duitsland een autarkische staat te maken.
 • Kan uitleggen dat het gemeenschapsgevoel in Nazi-Duitsland individualisme uitsloot en voorbeelden geven van manieren waarop dit gemeenschapsgevoel werd aangeleerd.
 • Kan aan de hand van voorbeelden uitleggen dat Nazi-Duitsland een totalitaire staatsvorm had.
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.
Leerdoelen
 • Kan aangeven welke beloftes van Hitler aantrekkelijk waren voor welk doelgroep.
 • Kan uitleggen wat Lebensraum is.
 • Kan uitleggen hoe de nazi’s probeerden van Duitsland een autarkische staat te maken.
 • Kan uitleggen dat het gemeenschapsgevoel in Nazi-Duitsland individualisme uitsloot en voorbeelden geven van manieren waarop dit gemeenschapsgevoel werd aangeleerd.
 • Kan aan de hand van voorbeelden uitleggen dat Nazi-Duitsland een totalitaire staatsvorm had.
Extra uitleg
In het filmpje krijg je een overzicht van het onderwerp van deze paragraaf.

De persoonlijkheid van Hitler maakte op veel Duitsers een diepe indruk. Hierdoor ontstond een Führerverering. Velen gingen hem als ‘hun’ leider zien, die stond voor zijn beloftes. Adolf Hitler beloofde werk voor arbeiders, geld voor grond zodat boeren meer konden produceren, kleine ondernemers te beschermen tegen de grote warenhuizen, maar ook een verbod op werknemersstakingen voor de eigenaren van bedrijven. De samenleving werd na 1933 ingericht naar de NSDAP-ideologie.

 

Bron 12. De NSDAP maakte slim gebruik van propaganda om de bevolking te beïnvloeden. Minister van Propaganda, Joseph Goebbels, liet kunstenaars vooral het gevoel portretteren.

Nazi-Duitsland

Om de inrichting naar nazi-ideologie in rap tempo te bereiken, werden de twee bewapende afdelingen van de nazipartij, de Sturmabteilung (SA) en de Schutzstaffel (SS), losgelaten op de samenleving. Regelmatig werden parades van deze partijlegers georganiseerd. Deze parades moesten kracht uitstralen. Sommige Duitsers werden hierdoor aangetrokken en wilden lid worden, anderen werden door het geweld afgeschrikt.

Nazi-Duitsland zou onder de volgelingen van Hitler bekend komen te staan als het Derde Rijk (1933-1945). Dit nieuwe Duitsland werd geremd door het Verdrag van Versailles. Want leger was drastisch verkleind door het verdrag. Hitler trok zich daar niets van aan en begon het leger langzaam uit te breiden. Om de Duitse legertop te paaien, beloofde Hitler na de machtsovername ook het land te herbewapenen. Maar de generaals van het leger waren bang dat de SA zou uitgroeien tot hét Duitse leger. Om de legertop gerust te stellen liet Hitler in de Nacht van de Lange Messen (30 juni 1934) de leiders van de SA vermoorden. Dankzij deze actie kon Hitler rekenen op de loyaliteit van het leger.

Hitlers Duitsland was te klein geworden voor zijn ambities. Hij wilde dan ook meer Lebensraum voor Duitsers veroveren. Daarvoor moest Duitsland zich op een oorlog voorbereiden. Bovendien wilde hij een autarkisch Duitsland; om niet afhankelijk te zijn van het buitenland. De industrie moest zich dan ook voornamelijk richten op de wapenproductie. De landbouw moest zich bezighouden met de productie van noodzakelijke voedingsmiddelen.

 

De weg naar een totalitaire staat

Een Duitsland ingericht naar die nazi-ideologie kon alleen als het volk zich inzette om het land weer groots te maken. Het moest dan ook een hechte eenheid vormen. Individualisme werd afgekeurd. Het individu was minder belangrijk dan het volk; een Duitser moest dan ook bereid zijn het leven te geven voor de staat, aldus de nazi-ideologie. De inrichting van deze nieuwe samenleving noemen we: gelijkschakeling of nazificatie.

Om deze gelijkschakeling te bereiken, liet de NSDAP allemaal organisaties oprichten en wetten aannemen die het gevoel van gemeenschap moesten versterken (zie bronnen 13 t/m 16). Andere middelen om de bevolking te beïnvloeden waren het onderwijs en de media. Hier werd een speciaal ministerie voor opgericht: het ministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda. Op school leerden jongeren over het ‘verraad van Versailles’, rassenleer en dat Duitsers het onderdrukte Europa moesten bevrijden van corrupte politici, communisten en psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten die ‘het ras verzwakten’. Alleen dan kon de perfecte Duitse samenleving worden bereikt: de Volksgemeinschaft. Die groepen werden tot zondebok gemaakt. Propaganda werd ingezet om deze bevolkingsgroepen zwart te maken. Zo werd het makkelijker om deze groepen te arresteren en weg te voeren. Iets wat al gedaan was met Hitlers politieke tegenstanders. Leraren die niet mee wilden werken met deze onderwijshervormingen werden door de Geheime Staatspolizei (Gestapo) gearresteerd of erger.

Daarnaast werd door het naziregime de Rijkscultuurkamer opgericht. Iedereen die werkte bij de media moest hier lid van zijn. Ook kunstenaars moesten zich inschrijven. Joden en ‘onbetrouwbare’ journalisten of kunstenaars werden het lidmaatschap ontzegd en konden dan niet meer hun beroep uitoefenen. De samenleving stond in het teken van Hitler en de nazi-partij (totalitarisme).

 

Hitlers economie

Het bedrijfsleven leefde onder het naziregime op. Hitler liet autowegen aanleggen, vliegtuigen tanks en kanonnen bouwen. Ook wilde hij zijn volk paaien. Op grote schaal werden auto’s (Volkswagen), radio’s (Volksempfanger), ijskasten (Volkskühlschrank) en een voorlopen van de televisie (Volksfernseher) geproduceerd. Alles werd betaald uit de staatskas.

Doordat de industrie op volle toeren draaide, verdween de werkeloosheid. Duitsers zouden deze periode dan ook herinneren als de ‘gouden jaren’. Maar wat zij niet zagen: de staatskas stevende regelrecht op een bankroet af door al deze cadeaus. Dit zou leiden tot inflatie. En Duitse politici vreesden dat! Want inflatie kon leiden tot onrust en op den duur tot een opstand tegen het naziregime. In augustus 1935 koos Hitler voor een alles-of-niets-oplossing: met een oorlog nieuwe grondstoffen en arbeidskrachten veroveren. Binnen vier jaar moest Nazi-Duitsland klaar zijn voor een oorlog. Miljarden Reichsmark werden in de oorlogsindustrie gepompt. Maar dit ging allemaal in tegen het Verdrag van Versailles. Daarom werden tanks, kanonnen en vliegtuigen na productie weer uit elkaar gehaald en verstopt.

Dat Nazi-Duitsland op weg was naar een oorlog, was bij Hitler al lang bekend. Historici zijn het over één ding eens: als hij in augustus 1939 niet was begonnen met de oorlog, dan was het over en uit geweest met Hitlers Duitse ‘Reich’!

Lid worden
Abonneren op
0 Aantekeningen
Inline Feedbacks
Bekijk alle aantekeningen