Overzicht van de tijdvakken

Wetenschappers (historici) en docenten die zich bezighouden met het bestuderen van het verleden delen dit verleden op in perioden en tijdvakken. Wat is het verschil? Perioden zijn gebaseerd op tijdrekenkunde (chronologie). Historici delen de geschiedenis van de mensheid op in tijdsperioden, als een doorlopende lijn van ontwikkeling. De perioden worden van elkaar onderscheiden door te kijken naar wat elke periode uniek maakt en hoe elke periode verschillend is van de vorige. Historici kijken daarvoor onder andere naar breekpunten met het verleden. Breekpunten zijn momenten in de geschiedenis waarvan gezegd wordt dat ze het einde aangeven van een periode. Eén punt waarvan historici zeggen ‘vanaf dit moment zien we dat er een hele andere samenleving is ontstaan’. Die punten kunnen dus verschillen per samenleving, waardoor periode indelingen dan ook verschillend zijn per samenleving. Breekpunten en perioden zijn dan ook door historici ‘gekozen momenten en perioden’.

Perioden verschillen van tijdvakken, maar hebben wel met elkaar te maken. Perioden worden opgedeeld in tijdvakken. Tijdvakken zijn speciaal gecreëerd voor het onderwijs om het verleden op te delen in stukjes. Deze stukjes maken het verleden overzichtelijker en daardoor makkelijker te leren. Dit betekent alleen wel dat je uiteindelijk voor je eindexamen zowel de perioden als de tijdvakken moet kennen en welke tijdvakken in welke periode vallen. Dat is lastig, maar niet onmogelijk. We bieden je een hulpmiddel aan. Je vindt op deze pagina een tabel met de perioden, welke tijdvakken er inzitten en welke ontwikkelingen te observeren vallen in elk tijdvak.