null

De Franse Revolutie

Geleid door de ideeën van de Verlichting begonnen de inwoners van Parijs zich in 1789 te verzetten tegen de oude koninklijke macht. Deze revolutie zou een golf van geweld, vrijheid, gelijkheid en broederschap teweeg brengen in Europa.