De Tweede Wereldoorlog: van Weimar tot Potsdam

Hoofdvragen

Waarom had de Duitse parlementaire democratie in de eerste helft van het Interbellum een moeizame start?

Hoe kon Hitler via de parlementaire democratie de absolute macht grijpen?

Op welke manier veranderde het leven in Duitsland onder de totalitaire ideologie van het nazisme?

Hoe verliep de Tweede Wereldoorlog?

Hoe organiseerde Nazi-Duitsland de Jodenvervolging?

Hoe verliep de Duitse bezetting van Nederland?

Tijdbalk en kenmerkende aspecten
oktober 1918
11 november 1918
november - januari 1918
5 - 10 januari 1919
19 januari 1919
september 1919
1922
1923
September 1924
1929
1931/32
1932
27 februari 1933
1933
1935
1936
1938
september 1938
maart 1939
1 september 1939
10 mei 1940
1941
1 december 1941
20 januari 1942
1943
1944
30 april 1945
8-9 mei 1945
2 september 1945
20 november 1945
Keizer Wilhelm II vluchtte naar Nederland.
Wapenstilstand werd gesloten tussen Duitsland en de geallieerden.
Communistische, socialistische en soldatenopstanden door heel Duitsland
Spartakusopstand
De eerste democratische verkiezingen in Duitsland.
Verdrag van Versailles
Benito Mussolini sticht de Italiaanse fascistische partij.
Economische en politieke crisis (Hitler deed een mislukte staatsgreep).
Dawesplan
De Amerikaanse Beurskrach.
Oprichting van de Engelse fascistische partij: de Britse Unie van Fascisten.
De was NSDAP de grootste partij tijdens de verkiezingen.
De Rijksdag brand
De machtigingswet werd getekend.
Herinvoering van de Duitse dienstplicht.
Bezetting van het Rijnland.
Anschluss. Oostenrijk werd deel van het Duitse Rijk van Hitler.
Appeasementpolitiek van Frankrijk en Engeland. Hitler mocht een deel van Tsjecho-Slowakije annexeren.
De volledige inname van Tsjecho-Slowakijke door Nazi-Duitsland.
Polen werd van twee kanten ingenomen.
Nazi-Duitsland viel Nederland binnen.
Nazi-Duitsland begon een militaire operatie tegen de Sovjet-Unie.
Japan viel de Amerikaanse haven van Pearl Harbor aan.
De Wannseeconferentie
De legers van Hitler werden teruggedrongen door de Sovjet-Unie.
Een massale geallieerde tegenaanval bekend als D-Day.
Adolf Hitler pleegde zelfmoord
De capitulatie van Nazi-Duitsland.
Overgave van het keizerrijk Japan.
Het Proces van Neurenberg startte.
  • 37     De rol van Moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.
  • 38     Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.
  • 39     De crisis van het wereldkapitalisme.
  • 40     Het voeren van twee wereldoorlogen.
  • 41     Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op joden.
  • 42     De Duitse bezetting van Nederland.
  • 43     Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.
  • 44     Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.
null

Deel 1: Hitlers droom van het Duitse 'Reich'

Paragraaf 1 t/m 3 die de opkomst van Hitler en de NSDAP beschrijven. In het eerste deel ga je onderzoeken hoe Hitler zo populair heeft kunnen worden.

null

Deel 2: de wereld in vlammen

Paragraaf 4 t/m 6 die de Tweede Wereldoorlog beschrijven, de bezetting van Nederland en de moord op miljoenen Joden.