Ideeën van de verlichting over de ideale samenleving, 1650-1789

Ideeën van de verlichting over de ideale samenleving, 1650-1789 Halverwege de 17e eeuw ontstond het verlichte denken. Traditie en (bij)geloof moesten plaatsmaken voor verstand en rede, omdat wetenschappers en filosofen deze oude inzichten ter discussie stelden met behulp van empirisme en rationalisme. Tevens streden de verlichte denkers tegen intolerantie en misbruik van macht door kerk…

Lezen

Wat is de Renaissance?

Wat is de Renaissance? In de middeleeuwen had de Katholieke Kerk weinig waardering voor kennis uit de klassieke oudheid. Die kennis werd geassocieerd met de heidense goden van de Grieken en de Romeinen. Daardoor was veel van die kennis voor Europa verloren gegaan. Het beetje kennis dat overbleef, lag vaak weggestopt in kloosters en andere…

Lezen

Calvijn en het calvinisme, een succesverhaal

Calvijn en het calvinisme, een succesverhaal Kerkhervormer Johannes Calvijn werd in 1509 in Frankrijk geboren als Jean Cauvin. Hij gaf zichzelf de Latijnse benaming Calvinus. Calvijn was een hele generatie jonger dan Luther, de andere belangrijke protestantse kerkhervormer. Johannes Calvijn volgde zowel een opleiding tot priester als advocaat. Daarnaast had hij zowel kennis van het…

Lezen

Hadrianus: keizer van cultuur of een rare kwast?

Hadrianus: keizer van cultuur of een rare kwast? De Romeinse keizer Hadrianus (117 – 138 n.C.) was een groot bewonderaar van de Griekse cultuur. Er is weinig bekend over de jonge jaren van Hadrianus. Historici vermoeden dat hij zich in zijn jonge jaren richtte op de bestudering van de Griekse taal, filosofie en kunst. Als…

Lezen

Leren begrijpen wat je ziet met Beeldkraken

Leren begrijpen wat je ziet met Beeldkraken Beeldkraken is een onderwijsproject dat in het leven is geroepen door Atlas van Stolk en wordt ontwikkeld door Onwijs. Het lesmateriaal, dat gratis beschikbaar is op www.beeldkraken.nl, leert jongeren om kritisch naar beelden te kijken. Elke module start met het kritisch bekijken van een afbeelding uit de collectie…

Lezen

Hannibal Barkas: met olifanten over de Alpen

Hannibal Barkas: met olifanten over de Alpen Hannibal Barkas werd in 247 v.C. geboren in de Noord-Afrikaanse stad Carthago en zou bekend komen te staan als de Carthaagse generaal die Rome bijna had verslagen. Carthago kende een lange geschiedenis van vijandigheden met de Italiaanse stad Rome. Deze vijandigheid is terug te herleiden tot aan de…

Lezen

Wereldoorlog als kweekvijver voor de Nederlandse Democratisering: de versnelde democratisering door het zakenkabinet Cort van der Linden

Wereldoorlog als kweekvijver voor de Nederlandse Democratisering: de versnelde democratisering door het zakenkabinet Cort van der Linden De grondwetswijzing van 1917 is een omslagpunt binnen de Nederlandse politieke geschiedenis.[1] De grondwetswijzing betekende de realisatie van een langgekoesterde wens van onder andere de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), namelijk het algemeen mannenkiesrecht. Niet alleen de SDAP maar…

Lezen