Calvijn en het calvinisme, een succesverhaal

Calvijn en het calvinisme, een succesverhaal Kerkhervormer Johannes Calvijn werd in 1509 in Frankrijk geboren als Jean Cauvin. Hij gaf zichzelf de Latijnse benaming Calvinus. Calvijn was een hele generatie jonger dan Luther, de andere belangrijke protestantse kerkhervormer. Johannes Calvijn volgde zowel een opleiding tot priester als advocaat. Daarnaast had hij zowel kennis van het…

Lezen

Hadrianus: keizer van cultuur of een rare kwast?

Hadrianus: keizer van cultuur of een rare kwast? De Romeinse keizer Hadrianus (117 – 138 n.C.) was een groot bewonderaar van de Griekse cultuur. Er is weinig bekend over de jonge jaren van Hadrianus. Historici vermoeden dat hij zich in zijn jonge jaren richtte op de bestudering van de Griekse taal, filosofie en kunst. Als…

Lezen

Leren begrijpen wat je ziet met Beeldkraken

Leren begrijpen wat je ziet met Beeldkraken Beeldkraken is een onderwijsproject dat in het leven is geroepen door Atlas van Stolk en wordt ontwikkeld door Onwijs. Het lesmateriaal, dat gratis beschikbaar is op www.beeldkraken.nl, leert jongeren om kritisch naar beelden te kijken. Elke module start met het kritisch bekijken van een afbeelding uit de collectie…

Lezen

Hannibal Barkas: met olifanten over de Alpen

Hannibal Barkas: met olifanten over de Alpen Hannibal Barkas werd in 247 v.C. geboren in de Noord-Afrikaanse stad Carthago en zou bekend komen te staan als de Carthaagse generaal die Rome bijna had verslagen. Carthago kende een lange geschiedenis van vijandigheden met de Italiaanse stad Rome. Deze vijandigheid is terug te herleiden tot aan de…

Lezen

Wereldoorlog als kweekvijver voor de Nederlandse Democratisering: de versnelde democratisering door het zakenkabinet Cort van der Linden

Wereldoorlog als kweekvijver voor de Nederlandse Democratisering: de versnelde democratisering door het zakenkabinet Cort van der Linden De grondwetswijzing van 1917 is een omslagpunt binnen de Nederlandse politieke geschiedenis.[1] De grondwetswijzing betekende de realisatie van een langgekoesterde wens van onder andere de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), namelijk het algemeen mannenkiesrecht. Niet alleen de SDAP maar…

Lezen

Eternally Trending: Real-time web als onthoud-vergeet mechanisme binnen de digitale afspiegeling van het cultureel geheugen

Eternally Trending: Real-time web als onthoud-vergeet mechanisme binnen de digitale afspiegeling van het cultureel geheugen  In het afgelopen decennium is er veel geschreven over de intrinsieke verbintenis tussen cultuur en geheugen.[1] Het begrip cultureel geheugen is uit dit discours geboren. Cultureel geheugen is omschreven als de manier waarop een samenleving zichzelf definieert.[2] Dit geheugen is…

Lezen

‘Hotter than ever’: Digital History als hervormbeweging

‘Hotter than ever’: Digital History als hervormbeweging Sinds de bloei van de geschiedschrijving onder Leopold von Ranke in de negentiende eeuw, is veel veranderd in deze discipline. Sinds de jaren zestig zijn historici volop gebruik gaan maken van digitale hulpmiddelen waaronder de computer.[1]  Anno 2016 is het gebruik van deze digitale hulpmiddelen ‘hotter then ever’.…

Lezen

Het schip of het anker: digital history als publiekshistorisch medium, middel of inflatie van het historisch onderzoek

Het schip of het anker: digital history als publiekshistorisch medium, middel of inflatie van het historisch onderzoek Geschiedenis als wetenschappelijk onderzoeksgebied heeft sinds de twintigste eeuw voor de vragen gestaan: ‘wat is het maatschappelijk belang van geschiedenis als onderzoeksgebied? Welke functie vervullen historici binnen de maatschappij? Zijn historici niet alleen bezig om voor elkaar te…

Lezen