null

Tussen stoom en ijzer

Halverwege de achttiende eeuw begon de Engelse economie flink te groeien. Er waren wel eerder perioden geweest van flinke groei, maar deze keer ging het om een verandering in de aard van de economie. Waar eerst kleinschalig en handmatig werd geproduceerd, ging de Engelse economie over op gemechaniseerde massaproductie. Deze manier van produceren is kenmerkend voor een industriële samenleving. Langzamerhand zou de nadruk komen te liggen op massaproductie in plaats van producten met de hand produceren.

null

Koninkrijk der Nederlanden: van revolutie naar pacificatie

Na de Napoleontische oorlogen zou de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgaan in het grotere Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Deze nieuwe constitutionele monarchie zou uitgroeien tot een van de welvarendste uit de negentiende en twintigste eeuw.