null

Argumenteren

Leer hoe je argumenten opstelt en verwerkt in bijvoorbeeld een betoog.

null

Bronnen

Bronnen bepalen een groot gedeelte van wat wij weten vandaag de dag van het verleden. Je zult deze dus ook tegenkomen bij het vak geschiedenis. Hoe ga je er mee om?

null

Contextualiseren

Een gebeurtenis interpreteer je nooit als iets op zichzelf staand. Je contextualiseert zo'n gebeurtenis.

null

Vragen

Hoe stel je een goede vraag als begin van je historisch onderzoek?