null

Bijbels, zwaarden en sikkels

Na de val van het West-Romeinse Rijk zou Europa veranderen. Romeinse invloeden zouden zich vermengen met Germaanse invloeden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Deze nieuwe christelijke mengcultuur zou door pracht en praal, bekering en geweld worden verspreid.