null

Een veranderende wereld

Voor West-Europa begint rond het jaar 1500 de wereld te veranderen. Deze verandering is zo ingrijpend dat er gesproken wordt van een keerpunt in de geschiedenis. Het is het begin van de Renaissance, een heropleving van de klassieke oudheid. Geloof en bijgeloof maken plaats voor logisch redeneren en de wetenschap.

null

De opstand in de Nederlanden

Kettervervolgingen en centralisatie zouden de oorzaken zijn voor tachtig jaar aan oorlog. Het gevolg zou een kleine republiek zijn, die een wereldspeler op formaat zou worden.