De Sovjet-Unie van Lenin

De Sovjet-Unie van Lenin De communistische staat de Sovjet-Unie, gesticht door Vladimir Lenin, was een verbond van staten waarin Rusland de belangrijkste was. Dit verbond bestond tussen 1922 en 1991. Daarbij gingen ze uit van de ideeën die de Duitse filosoof Karl Marx halverwege de negentiende eeuw had ontwikkeld. Marx geloofde dat de arbeidersklasse in…