Hoe leefden de jager-verzamelaars?

Hoe leefden de jager-verzamelaars? In De eerste mensen: homo habilis, homo erectus en homo sapiens viel te lezen over de eerste moderne mensen. Deze moderne mensen en Neanderthalers waren jager-verzamelaars. Ze leefden als nomaden. Als nomaden leefden zij in kleine groepen, die voortdurend op zoek waren naar voedsel. De onderkomens die gebouwd werden waren tijdelijk…