Kruistochten: omdat God het wil?

Kruistochten: omdat God het wil? In de 11e eeuw werden grote delen van het Midden-Oosten, waaronder Jeruzalem, veroverd door een Turks-Islamitisch volk, de Seldjoeken. Deze Turken, zoals ze in Europa werden genoemd, waren niet altijd even vriendelijk tegenover christenen die op pelgrimstocht naar het Heilige Land gingen. Zo noemden christenen de stad Jeruzalem en omgeving,…

De invloed van de Verlichting op de politieke cultuur, 1815-1848

De invloed van de Verlichting op de politieke cultuur, 1815-1848 In 1815 werd tijdens het Congres van Wenen geprobeerd stabielere orde te vormen door de situatie van voor de Franse Revolutie zoveel mogelijk te herstellen en een machtsevenwicht tussen de Europese staten te creëren. Verworven veranderingen en vrijheden geïnspireerd door de Verlichting werden zo veel mogelijk teruggedraaid.…

Franse Revolutie (1789-1815), uiting van de Verlichting?

Franse Revolutie (1789-1815), uiting van de Verlichting? De Franse koningen probeerden de opkomst van verlichte ideeën waarin het functioneren van het Ancien Régime werd bekritiseerd te onderdrukken. Vooral onder de leden van de Derde Stand groeide verzet tegen de absolute heerschappij van de Franse koning Lodewijk XVI. Rijke burgers wilden meer invloed op het bestuur…