Leren begrijpen wat je ziet met Beeldkraken

Leren begrijpen wat je ziet met Beeldkraken Beeldkraken is een onderwijsproject dat in het leven is geroepen door Atlas van Stolk en wordt ontwikkeld door Onwijs. Het lesmateriaal, dat gratis beschikbaar is op www.beeldkraken.nl, leert jongeren om kritisch naar beelden te kijken. Elke module start met het kritisch bekijken van een afbeelding uit de collectie…

Cognitieve ontwikkeling van pubers: succeservaringen in het onderwijs

Cognitieve ontwikkeling van pubers: succeservaringen in het onderwijs Adolescentie is de overgangsfase tussen kind zijn en volwassenheid. Het is tevens een periode van ontwikkeling en aanpassing aan de maatschappij, waarbij aspiraties en lange termijn doelen worden opgesteld. Jongeren, ook wel pubers genoemd, zijn bezig te ontdekken wat het betekent om binnen een sociale structuur te…

Achilleshiel: beginnende docenten en onderwijskwaliteit

Achilleshiel: beginnende docenten en onderwijskwaliteit Docenten zijn voorvechters van goede leerresultaten. Elke dag weer staan ze in de startblokken om zoveel mogelijk leerpotentie uit leerlingen te halen. Dit valt alleen te behalen als de kwaliteit van het onderwijzen ook wordt verbeterd. Docenten moeten een basiskennis hebben van leervaardigheden en vaardigheden an sich. Er is basiskennis…

Het schip of het anker: digital history als publiekshistorisch medium, middel of inflatie van het historisch onderzoek

Het schip of het anker: digital history als publiekshistorisch medium, middel of inflatie van het historisch onderzoek Geschiedenis als wetenschappelijk onderzoeksgebied heeft sinds de twintigste eeuw voor de vragen gestaan: ‘wat is het maatschappelijk belang van geschiedenis als onderzoeksgebied? Welke functie vervullen historici binnen de maatschappij? Zijn historici niet alleen bezig om voor elkaar te…

De toekomst van het verleden: een visie op de lespraktijk van het vak geschiedenis

De toekomst van het verleden: een visie op de lespraktijk van het vak geschiedenis Een goed opgezette geschiedenisles bestaat uit een aantal didactische keuzes. Deze keuzes moeten structuur aanbrengen in de lesstof dat centraal staat in het eindexamenprogramma voor vwo en havo.[1] Eén van de belangrijkste onderdelen van dit eindexamenprogramma is het vermogen om historisch…