Geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog vanuit verschillende perspectieven

Als groep gaan jullie de hoofdvraag van dit educatief project beantwoorden. De video hiernaast, die je aan het begin van jouw leerroute hebt gekeken, was in 1969 de reden dat de overheid een groot onderzoek opzette naar extreem oorlogsgeweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Vandaag de dag zijn historici er nog steeds niet over uit of dit extreme geweld ook als oorlogsmisdaden bestempeld moet worden. In de onderstaande afsluitende opdracht gaan jullie proberen op die vraag antwoord te geven.

null

De weg naar Linggadjati

Leerroute waarin je aan de hand van verwerkingsopdrachten met meer hulp, inzicht krijgt in het oorlogsgeweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

null

Operatie Product

Leerroute waarin je gedeeltelijk hulp krijgt, maar ook een gedeelte zelfstandiger moet maken. Hierdoor krijg je inzicht in het oorlogsgeweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

null

Operatie Kraai

Leerroute waarin je zelfstandig onderzoek gaan doen naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en het oorlogsgeweld in deze strijd.

Opdracht: het schrijven van een historisch betoog

Hoe kan het Nederlandse oorlogsgeweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog verklaard worden, gezien de historische context van 1945-1949 en rekening houdend met de perspectieven van soldaten, legerleiding en overheid die naar voren komen uit de bronnen?

De bovenstaande vraagstelling staat centraal in het historisch betoog, dat jullie als groep gaan schrijven om antwoord te geven op deze vraag. Daarbij moet je de kennis gebruiken die je tot nu toe hebt opgedaan tijdens dit project. Houd je antwoorden dus bij de hand. Tevens moet je 3 bronnen uit dit project verwerken binnen jullie betoog.

Om tot een goed betoog te komen is het belangrijk dat je met elkaar overlegt. Jullie moeten eerst een aantal begrippen en definities helder krijgen. Hoe verschillen de onderwerpen van elkaar in de onderstaande tabel; wat zijn de overeenkomsten; hoe hebben ze elkaar beïnvloed? Discussieer eerst met elkaar over de onderstaande onderwerpen.

 

Oorlogsgeweld

vsOorlogsmisdaad

Hoe zagen de Nederlanders zichzelf

vs

Hoe werd er tegen Indonesiërs aangekeken door de Nederlanders

Situatie in Nederland

vs

Situatie in Indonesië

Bevrijdgingsboodschap vanuit Nederland

vsWerkelijkheid in Indonesië
Koninklijke Landmacht militairenvs

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger militairen

Oorlogsrecht

vsOorlog in de praktijk

Nederlandse oorlogsgeweld

vsIndonesische oorlogsgeweld
Functioneel geweldvs

Buitenproportioneel geweld

Reactie Nederlandse overheid op geruchten van extreem oorlogsgeweldvs

Reactie Nederlandse legerleiding op geruchten van extreem oorlogsgeweld

Interne (door Nederland zelf) controle en bestraffing van oorlogsmisdaden

vs

Externe (Buitenlandse of internationale organisatie) controle en bestraffing van oorlogsmisdaden

 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag moeten jullie een stelling innemen. Misschien vind je het eigenlijk wel logisch hoe de Nederlandse soldaten op de oorlogssituatie in Nederlands-Indië reageerden. Of denk je dat de Nederlandse soldaten beter hadden kunnen weten? Het kan ook zo zijn dat sommige soldaten zich schuldig hebben gemaakt aan extreem geweld om zelf in leven te blijven, maar dat sommige soldaten ook echt fout zijn geweest. En daarom moeten alleen diegenen die fout waren moeten bestraft worden.

Kies een onderstaande stelling uit waar je het mee eens bent of bedenk zelf een stelling. De voorbeeld stellingen zijn maar een paar meningen binnen de grotere discussie die historici al voeren over dit onderwerp vanaf 1969.

 • Geen enkele Nederlandse soldaat was schuldig aan extreem oorlogsgeweld en dus ook niet aan het begaan van oorlogsmisdaden. De soldaten werden gestuurd met de missie de orde en de rust te herstellen. Daarbij vielen nou eenmaal doden en gewonden.
 • De boodschap die de soldaten meekregen uit Nederland klopte niet met de werkelijkheid die ze aantroffen in Indonesië. Dat leidde af en toe tot gewelduitspattingen, maar te zeggen dat er oorlogsmisdaden zijn begaan gaat te ver.
 • De boodschap die de soldaten meekregen uit Nederland klopte niet met de werkelijkheid die ze aantroffen in Indonesië. Om te overleven in dit nieuwe land volgden de KL-militairen de adviezen op van het KNIL. Zo werd de guerrilla van de Indonesische vrijheidsstrijders bestreden met eigen extremere vormen van oorlogsgeweld, om zo niet te sneuvelen in de oorlog. In de oorlog kwamen aan beide kanten extreem oorlogsgeweld voor.
 • De Nederlandse overheid probeerde haar koloniale bezit terug te veroveren op de Indonesische Republiek van Soekarno. Alle pogingen die de Nederlanders deden om gebieden en bedrijven terug te veroveren hadden eigenlijk niet gemogen. Hierdoor zouden alle handelingen van Nederlandse militairen in Indonesië als oorlogsmisdaden kunnen worden bestempeld.

Werk je stelling uit door de volgende informatie in je betoog te verwerken:

 • Situatie na WO 2
 • Oorlogsrecht
 • Oorlogsgeweld (functioneel en buitenproportioneel)
 • Oorlogsmisdaad
 • Positie van Soekarno
 • Bersiap periode
 • Propaganda boodschap
 • Aankomst in Indonesië
 • Training van de Nederlandse soldaten
 • Guerrilla
 • Nederlandse antwoord op de guerrilla
 • Geruchten van extreem oorlogsgeweld
 • Reactie overheid en legerleiding
 • Geen internationale controle

Volg de onderstaande stappen om tot een succesvol betoog te komen

 1. Lees hoe je een historisch betoog schrijft. Als jullie al weten hoe je een betoog schrijft, sla je deze stap over.
 2. Schrijf een bouwplan. Welk argument op basis van de leerteksten en de bronnen wil je waar gebruiken.
 3. Bedenk welke bronnen je wil gaan gebruiken in het betoog.
 4. Bedenk een pakkende openingszin. Je wil dat je betoog gelezen wordt door een breed publiek. Je eerste zin moet pakkend zijn! Het moet de lezer uitnodigen, nieuwsgierig maken en enthousiasmeren om verder te lezen.
 5. Schrijf het middenstuk van je betoog, aan de hand van het bouwplan.
 6. Sluit af met een conclusie. Herhaal nog een keer kort de argumenten, die jij gepresenteerd hebt in je stuk. Leg nog een keer kort en krachtig uit welke stelling je inneemt. Leg uit wat mensen uit de samenleving kunnen leren van deze discussie.

  Let op! In een conclusie mag nooit nieuwe informatie komen. Nieuwe informatie verwerk je in je middenstuk.

 7. Lees je betoog nog een keer over. Controleer het stuk op spelling, stijl- en taalfouten, interpunctie en eventuele onduidelijkheden in je argumentatie (vaag taalgebruik). Je kan deze stap ook door iemand anders laten doen. Je kan immers ‘blind’ raken voor je eigen fouten.
 8. Schrijf een netversie die je inlevert via de onderstaande antwoordenformulier.